Geborgde werkwijze Alcoholwet – September 2023
Wijnkoperij Steinz
Verantwoorde alcoholverkoop is voor ons erg belangrijk. Wijnkoperij Steinz wil bij het bestellen van alcoholhoudende drank absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. Niet in de winkel en niet bij online bestellingen.
Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Wijnkoperij Steinz invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde, of bij een distributiepunt (afhaalpunt DPD) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze
werkwijze ook wordt gehanteerd.
Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de
situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:
1. het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
2. de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
3. de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.
1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
Bestellingen via de webshop
  • Op de webshop wordt gecommuniceerd, door middel van NIX18-logo, naar de consument dat er geen alcohol onder de 18 gekocht kan worden.
  • De webshop van Wijnkoperij Steinz is voorzien van een leeftijd check. De bezoeker wordt gevraagd aan te vinken of hij/zij ouder is dan 18 jaar.
  • Op de webshop van Wijnkoperij Steinz wordt gecommuniceerd dat er bij aflevering een leeftijdscheck plaatsvindt.
Controle bij aflevering
  • Op het moment dat wij de webshopbestelling verzenden geven wij bij onze bezorgpartner (DPD) aan dat een legitimatieverplichting geldt voor de levering van het betreffende pakket. Dit houdt in dat je een geldige legitimatie moet laten zien aan de pakketbezorger om aan te tonen dat je 18 jaar of ouder bent. Bij afwezigheid van de ontvanger zal het pakket worden bezorgd naar een pakketpunt van DPD, hier geld dat de klant doormiddel van het vertonen van zijn legitimatie (voor identiteit en leeftijd) het pakket kan afhalen.
  • Bij het fysiek afhalen in onze winkel (Wijnkoperij Steinz, De Binderij 5 in Almere) wordt er bij twijfel de leeftijd gecontroleerd.
2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
Wijnkoperij Steinz werkt niet met personeel/medewerkers. Indien er op enig moment medewerking is wordt deze persoon mondeling uitgelegd over de uit te voeren handelingen omtrent de leeftijdscontrole bij klanten.
3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
  • Wijnkoperij Steinz voert jaarlijks een controle uit waarin een verzending wordt gecontroleerd op het juist uitvoeren van de geborgde werkwijze. Er wordt gecontroleerd of de externe bezorgdienst de leeftijdscheck adequaat uitvoert. Dit wordt gecontroleerd door een pakket met leeftijdscheck te verzenden naar een bekend persoon om te controleren of er volgens de geborde werkwijze wordt gehandeld.
  • -Indien medewerkers van onze bezorgpartner (DPD) zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Dit gebeurt door een klacht in te dienen bij de DPD accountmanager.
Scroll To Top